YH Dato' Dr. Muhammad Safaruddin Bin Md Dawam

Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterinar (Kesihatan Veterinar)

Bahagian
Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterinar (Kesihatan Veterinar)

No. Tel

E-mel