Dr. Norameza binti Ahmad Zabidi

Penolong Pengarah

Bahagian
Bahagian Pembangunan Industri Hiliran

No. Tel

E-mel