Dr Moktir Singh A/L Gardir Singh

Ketua Penolong Pengarah Kanan

Bahagian
Bahagian Pembangunan Komoditi Ternakan

No. Tel

E-mel