Dr. Noor Ismaliza bte Ismail

Penolong Pengarah

Bahagian
Bahagian Pengurusan Biosekuriti Dan SPS

No. Tel

E-mel