Dr. Nor Ismaliza bte Ismail

Pegawai Veterinar

Bahagian
Bahagian Pengurusan Biosekuriti Dan SPS

No. Tel

E-mel