YBhg. Dato' Dr. Rosini bt Alias

Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterinar (Pembangunan)

Bahagian
Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterinar (Pembangunan)

No. Tel

E-mel