Dr. Sohayati binti Abdul Rahman

Pengarah

Bahagian
Institut Penyelidikan Veterinar Ipoh

No. Tel

E-mel