Dr. Norhaliza binti Abdul Halim @ Jamahuri

Ketua Penolong Pengarah Kanan

Bahagian
Bahagian Pembangunan Komoditi Ternakan

No. Tel

E-mel