SALT SALT

 

                   i.     Pengenalan SALT;

                  ii.     Syarat Penyertaan SALT;

                iii.     Faedah SALT;

               iv.     Pensijilan SALT;

                v.     Permohonan SALT;

               vi.     Pengauditan SALT;

             vii.     Jawatankuasa Skim Pensijilan Jabatan;

Keahlian

·  Jawatankuasa Teknikal Skim Pensijilan Jabatan

·  Jawatankuasa Skim Pensijilan Jabatan

Jawatankuasa Skim Pensijilan Jabatan

Aliran Kerja Jawatankuasa Skim Pensijilan Jabatan

            viii.     Pemantauan dan Penguatkuasaan SALT;

                ix.     Logo SALT;

Logo SALT

Syarat Penggunaan Logo SALT

Penyalahgunaan Logo SALT

                 x.     Pembatalan SALT;

                xi.     Tempoh Sah Sijil SALT;

              xii.     Kadar Caj Perkhidmatan;

             xiii.     Senarai Premis SALT;

Ayam

·         Grand Parent Stock

·         Parent Stock

·         Pedaging

·         Penelur

·         Pusat Penetasan

Bebiri

·         Baka

·         Pedaging

·         Tenusu

Itik

·         Grand Parent Stock

·         Parent Stock

·         Pedaging

·         Penelur

·         Pusat Penetasan

Kambing

·         Baka

·         Pedaging

·         Tenusu

Kerbau

·         Baka

·         Pedaging

·         Tenusu

Lembu

·         Baka

·         Pedaging

·         Tenusu

Walit

·         Perlis

·         Kedah

·         Pulau Pinang

·         Perak

·         Selangor

·         Negeri Sembilan

·         Melaka

·         Johor

·         Pahang

·         Terengganu

·         Kelantan

·         Sabah

·         Sarawak

·         Labuan

·         Kuala Lumpur

Babi

·         Baka

·         Pedaging

Buku Terbitan.

 
 • MOA
 • DOA
 • DOF
 • MARDI
 • FAMA
 • LKIM
 • LPP
 • AgroBank
 • KADA
 • LPNM
 • TEKUN
 • MAQIS
 • MyGov
 • JPA
 • MSC
 • HALAL
 • IIM
 • SMEInfo
 • MyID
 • PEMUDAH
 • BLESS
 • AgroHypermart
 • RTC
 • ASEAN
 • OIE
 • FAO
 • WTO
 • JICA
 • WVA
 • UPM
 • UMK
 • PERHILITAN
 • NRE
 • NRE