ARAHAN PROSEDUR TETAP VETERINAR MALAYSIA (APTVM) ARAHAN PROSEDUR TETAP VETERINAR MALAYSIA (APTVM)

KANDUNGAN

PENDAHULUAN

PANDUAN PENGGUNA

GLOSARI

SEKSYEN 1      KHIDMAT NASIHAT & PENGEMBANGAN VETERINAR

Bab 1.1  Khidmat Nasihat Pelanggan & Pengembangan Veterinar
Bab 1.2  LTJ
Bab 1.3  Taklimat, Penerangan
Bab 1.4  Pameran
Bab 1.5  Kempen Kesedaran Awam
Bab 1.6   Runding Cara
Bab 1.7  Bimbingan dan Demonstrasi
Bab 1.8  Sidang Penternak, Dialog
Bab 1.9  Perundingan Penyiasatan Penyakit dan Kajian Epidemiologi

 

SEKSYEN 2       REGULATORI VETERINAR

Bab 2.1  Kebenaran Pindah Dalam Negeri
Bab 2.2  Kebenaran Sembelih
   Pengenalan & Dayajejak Haiwan, Hasil Produk Serta Premisnya
Bab 2.3  Daftar Pelanggan
Bab 2.4  Daftar Premis
Bab 2.5  Daftar Pengenalan Haiwan
Bab 2.6  Daftar Pindah Milik Haiwan
   Pengurusan Kebenaran Pindah Haiwan & Produk Haiwan Antara Negeri di Malaysia
   Pengurusan Kebenaran Pindah Haiwan, Hasil & Produk Haiwan Dalam Negeri
   Proses Kuarantin Haiwan
Bab 2.8  Pendaftaran Bilik Sejuk
Bab 2.9  Petpassport
Bab 2.10  Pendaftaram Premis Walit
   Pendaftaran Pembaka
Bab 2.12  Pelesenan Ladang Ayam
Bab 2.13  Pelesenan Ladang Babi
Bab 2.14  Pelesenan Ladang Ruminan
Bab 2.15  Pelesenan Abattoir
   Import & Eksport Haiwan, Hasil & Produk Haiwan, Bahan Biologik Serta Makanan Haiwan
Bab 2.19  Lesen Mengilang Makanan Ternakan
Bab 2.20  Lesen Mengedar Makanan Ternakan
Bab 2.21  Lesen menjalankan kajian mengguna haiwan
Bab 2.22  Pendaftaran Stesen Kuarantin Haiwan Sementara
Bab 2.23  Pendaftaran pusat latihan ternakan
   Pendaftaran Veterinawan Bertauliah
Bab 2.25  Pendaftaran permainan beradas
   Pendaftaran Vaksin
Bab 2.27  Pendaftaran makmal veterinar swasta
Bab 2.28  Persijilan kebajikan haiwan
Bab 2.29  Persijilan VHM, SALT, GVHP
   Analisis Risiko Import
   International Equine Competition

 

SEKSYEN 3      PEMERIKSAAN VETERINAR

Bab 3.1  Pemeriksaan Veterinar
Bab 3.2  Pemeriksaan Premis
Bab 3.3  Pemeriksaan Daging
Bab 3.4  Pemeriksaan Haiwan
Bab 3.5  Pemeriksaan Produk Haiwan
Bab 3.6  Pemeriksaan Makanan Haiwan
Bab 3.7  Pemantauan Bahan Biologik Dan Drug Veterinar
Bab 3.8  Pemeriksaan Abattoir
Bab 3.9  Pemeriksaan Veterinar di Ladang Ternakan
Bab 3.10  Pemeriksaan Veterinar di Loji Pemprosesan
Bab 3.11  Pemeriksaan Haiwan Untuk Insuran
Bab 3.12  Audit Premis Untuk VHM, SALT, GVHP
Bab 3.13  Audit Premis Untuk Pengeluaran SKV
Bab 3.14  Persampelen
Bab 3.15  Pemeriksaan Kebajikan Haiwan

Paparan: 1  2  

 
 • MOA
 • DOA
 • DOF
 • MARDI
 • FAMA
 • LKIM
 • LPP
 • AgroBank
 • KADA
 • LPNM
 • TEKUN
 • MAQIS
 • MyGov
 • JPA
 • MSC
 • HALAL
 • IIM
 • SMEInfo
 • MyID
 • PEMUDAH
 • BLESS
 • AgroHypermart
 • RTC
 • ASEAN
 • OIE
 • FAO
 • WTO
 • JICA
 • WVA
 • UPM
 • UMK
 • PERHILITAN
 • NRE
 • NRE