October 18, 2017   1:07 AM
Reset Setting Change font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
 

Perutusan Ketua Pengarah

Selamat Datang ke Portal Rasmi Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia


Mendepan Cabaran Mendahulu Sektor (Haiwan)

Kelembapan ekonomi dijangka dialami pada tahun 2016 berikutan kejatuhan harga pasaran dunia minyak yang merupakan sumber pendapatan kewangan negara. Sejajar dengan itu Peruntukan Pembangunan DVS telah mula dikurangkan sebanyak 10% bermula awal Januari 2016. Keadaan ini turut menyumbang kepada kegagalan DVS untuk mendapatkan peruntukan besar bagi meningkatan populasi asas lembu. Malahan sebahagian besar peruntukan diluluskan dalam RM11 adalah bagi memperbaiki kemudahan infrastruktur. Namun begitu untuk mmpastikan pengeluaran daging dapat juga ditingkatkan, ternakan betina sediada perlu dimaksimumkan prestasinya dengan melaksanakan herd health intensif menerusi penggabungan KTS dan RVO. Pada masa yang sama hasilan daging seekor lembu akan dipertingkatkan menerusi Program Lembu Sado. Dalam pada itu hasilan ternakan sebagai penyumbang keperluan protin rakyat akan dilihat kesesuaiannya sebagai indikator menggantikan SSL.

Sektor agromakanan mempunyai imbangan deficit tinggi mencapai RM17 billion (amanat YBM). Darinya sektor ternakan dikenalpasti antara penyumbang utama kepada deficit tersebut. Usaha untuk mengurangkan import dan menggalakan eksport perlu dilaksanakan. Engagement dengan pemain sektor ternakan akan digiatkan bagi mengenalpasti elemen-elemen yang boleh meningkatkan dayasaing sektor ayam/telur untuk membolehkan eksport dapat dipertingkatkan. Sementara pengimportan lain lain hasil ternakan akan dikaji mengimbangi bekalan tempatan dan kekurangannya mengambil kiar kebolehcapaian majority consumer. 

Ketangkasan menjalankan siasatan dan mengesahkan berlakunya wabak penyakit perlu diberikan perhatian. Ini membolehkan penyakit dapat diduga, dibendung, dikawal dan dibasmikan dengan kadar yang deras. Disamping itu produk produk penyelidikanyang menyokong kawalan penyakit seperti vaksin dan bahan biologik perlu dikomersilkan untuk dikilang memenuhi keperluan GMP yang diharap akan dapat menerokai pasaran eksport. Penyelidikan gunaan dan pengasilan produk pengganti pesaing bagi EBN akan dikemudi semula oleh penyelidik DVS.

Kemahiran dan kepakaran pegawai perlu terus dikekal dan dipertingkatkan bagi membolehkan perkhidmatan mendarjat pengusaha berkapital dan berekspektasi tinggi.. Sehubungan dengan itu staf DVS yang telah selesai menjalani kursus lepasan siswazah dikehendaki menabur bakti kepada Jabatan. Penglibatan DVS dalam hal kebajikan haiwan akan menjadi lebih bermakna dengan menlaksanakan Akta Kebajikan Haiwan 2015 yang telah diluluskan.

Sepanjang tahun 2016 beberapa inisitif akan disertai bagi meningkatan imej DVS. Ini termasuklah penialaian PVS oleh OIE pada bulan Februari, memasukan EBN soup kedalam menu untuk jamuan makan pesidangan FAO pada bulan Mac 2016, melibatkan Livestock Asia didalam program MAHA 2016 yang akan diadakan bermula 24 Nov 2016. Program persijilan sediada seperti VHM dan MyGap akan diperkemaskan lagi dengan funhgsi DVS akan dipertahan.

Bagi mencapai hasrat yang dinyatakan, sokongan kakitangan adalah diperlukan. Aspek integriti, loyalti, multiskill dan semagat kerjasama berpasukan akan terus dipupuk. Antara lain menerusi sukan Jabatan, sambutan World Veterinary Day dan World Eggs Day. Kesungguhan dan ketulusan pengorbanan anggota adalah ditagih. Semoga DVS teserlah. Amin.
KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN VETERINAR MALAYSIA

Arkib Perutusan KP 


Kemaskini pada 2017-05-26 23:46:39 daripada Administrator DVS1

  •  
  • Print
  • Email this page


Etc/GMT+4
Jumlah Pelawat : 4491690 Tarikh Kemaskini : 18-10-2017
Hari IniHari Ini5 Jumlah PelawatJumlah Pelawat4491690