Friday, 30 October, 2020   5:12 AM

Reset Setting Kecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font


Soalan
Lazim

Hubungi
Kami

Aduan dan Maklum Balas

Peta
Laman

Bahagian Pembangunan Modal Insan

OBJEKTIF BAHAGIAN

 1. Menghasilkan kakitangan yang kompeten dan berketerampilan dalam melaksanakan perkhidmatan veterinar bagi mencapai visi dan misi Jabatan.
 2. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran golongan sasar dalam industri penternakan agar lebih berdaya saing.
 3. Melahirkan belia yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi dalam industri penternakan.
 4. Membangun dan mempekasakan institusi latihan Jabatan supaya lebih berdaya saing.

1. FUNGSI SEKSYEN PENGURUSAN LATIHAN

 • Menyediakan program latihan industri haiwan dan perkhidmatan veterinar
 • Menyediakan dan mengenalpasti tenaga pengajar yang terlatih
 • Mengurus latihan dalam dan luarnegara
 • Mengurus jalinan kerjasama dengan agensi awam dan swasta berkaitan dengan industri haiwan
 • Membuat penilaian program latihan
 • Membuat penambahbaikan sistem, proses, prosedur dan inovasi latihan bagi meningkatkan kualiti latihan kepada kakitangan dan golongan sasar.

2.  FUNGSI SEKSYEN PEMBANGUNAN KOMPETENSI

 • Mengurus dan melaksanakan aktiviti-aktiviti Peperiksaan Perkhidmatan Pengesahan Jawatan dan Peperiksaan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL).
 • Mengurus dan melaksanakan aktiviti pembangunan kompetensi kakitangan Jabatan.

 


Kemaskini pada 2020-08-04 15:33:19 daripada Nor Munirah binti Che Othman

 •  
 • Print
 • Email this page