Monday, 13 July, 2020   4:15 AM

Reset Setting Kecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font


Soalan
Lazim

Hubungi
Kami

Aduan dan Maklum Balas

Peta
Laman

Bahagian Penguatkuasa

OBJEKTIF  BAHAGIAN

 • Menentukan wabak penyakit ternakan dalam negara tidak merebak melalui kawalan pemindahan ternakan
 • Memastikan bekalan daging tempat (lembu/kerbau/kambing/bebiri dan babi) daripada sumber yang diluluskan, melalui kawalan penyembelihan.
 • Menentukan haiwan tidak dizalimi.
 • Mengurangkan pencemaran alam sekitar dengan memastikan semua ladang ternakan mematuhi syarat-syarat lesen penternakan.

 

FUNGSI BAHAGIAN

Fungsi Bahagian Penguatkuasaan secara khususnya mengikut seksyen adalah seperti berikut:

 

1.     SEKSYEN OPERASI

 • Memberi khidmat nasihat berkaitan operasi dan perisikan maklumat kepada Penguatkuasaan Negeri.
 • Memantau perancangan dan pelaksanaan operasi di peringkat Penguatkuasa Negeri.
 • Mengkaji dan merangka prosedur-prosedur operasi yang baru bagi meningkatkan keberkesanannya.
 • Mengurus aduan-aduan awam dan menangani isu-isu berbangkit, berkaitan penguatkuasaan undang-undang jabatan.
 • Merancang dan menyelaras keperluan logistik dan kelengkapan bagi melaksanakan operasi di lapangan.
 • Merancang dan menyelaras operasi-operasi khas dan operasi bersama dengan agensi-agensi lain bagi menangani isu-isu semasa yang menjadi tumpuan masyarakat.
 • Menyelaras pentadbiran am Bahagian (Perkhidmatan, Kursus dan Pengurusan Prestasi Pegawai/Kakitangan).

 

2.     SEKSYEN PENYIASATAN

 • Memberi khidmat nasihat kepakaran dalam bidang penyiasatan kes kepada Pegawai-pegawai Penyiasat di Penguatkuasaan Negeri.
 • Memantau urusan penyiasatan kes-kes yang diambil di bawah Undang-undang Jabatan yang dikuatkuasakan.
 • Menyemak dan membuat ulasan terhadap kertas siasatan bagi kes-kes bermasalah dan perlu dirujuk ke peringkat lebih tinggi.
 • Menjalankan penyiasatan terhadap kes-kes yang diperolehi daripada operasi-operasi khas dan bagi kes-kes yang memerlukan perhatian khusus.
 • Memantau proses pelupusan barang-barang kes yang telah selesai dan barang kes yang pemiliknya gagal dikenalpasti.
 • Menyelaras dan menguruskan pengkalan data berkaitan Penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan.
 • Menyelaras dan memantau aspek Pengurusan Penguatkuasaan Undang-undang Jabatan.

 

3. SEKSYEN PENDAKWAAN

 • Memberi khidmat nasihat kepakaran dalam bidang pendakwaan kes dan Undang-Undang Jabatan kepada Pegawai-Pegawai Pendakwa di Penguatkuasaan Negeri.
 • Memantau urusan pendakwaan kes-kes yang didaftar di bawah Undang-Undang Jabatan yang dikuatkuasakan.
 • Menjalankan pendakwaan terhadap kes-kes yang memerlukan perhatian khusus dan kes-kes yang diperolehi dalam operasi-operasi khas yang dijalankan.
 • Mengkaji peruntukan Undang-Undang Jabatan sedia ada dan mengemukakan cadangan penyelesaian bagi menangani isu-isu berbangkit dalam menguatkuasakannya.
 • Merancang dan menyelaras kempen-kempen kesedaran terhadap Undang-Undang Jabatan.
 • Menyelaraskan Pentadbiran Kewangan Bahagian
 • Menyelaras pengurusan aset dan inventori Bahagian.


Kemaskini pada 2015-11-13 12:34:22 daripada Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page