Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
  T
  T
BM | ENGW3C

faq-img

Kajian Kepuasan
Pelanggan

faq-img

Soalan
Lazim

hubungi-kami

Hubungi
Kami

maklumbalas

Aduan &
MaklumBalas

peta-laman

Peta
Laman

 Portal Rasmi

Jabatan Perkhidmatan Veterinar

Kementerian Pertanian Dan Industri Makanan

BUKU PADUAN

Sebuah buku panduan khusus mengenai amalan penternakan yang baik (good animal husbandry practices-GAHP) ini dikeluarkan oleh Jabatan secara berasingan. Para pengusaha digalakkan memiliki naskah tersebut serta berusaha mengamalkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Penjelasan berikutnya mengambil perkara-perkara pokok yang terdapat dalam buku  tersebut yang mana boleh dijadikan panduan awal untuk melaksanakan GAHP di ladang masing-masing.

 

10.1 Pengurusan Ternakan

 

 • Mengamalkan proses cerai susu, mengikut kaedah yang praktikal dan tidak memudaratkan ternakan.
 • Anak-anak pejantan muda dipindah berasingan daripada kumpulan ibu-anak yang asal.
 • Pemeriksaan kualiti baka pejantan dilakukan dari semasa ke semasa.
 • Mengadakan program pemeriksaan kesuburan ternakan secara berkala.
 • Mengamalkan konsep gerompok tertutup.
 • Aktiviti keluar-masuk pelawat ke ladang dikawal dan mematuhi prosedur pembasmian (disinfection) penyakit.
 • Baka pejantan diganti dengan yang baru setiap 3 tahun.
 • Nisbah baka pejantan dengan betina 1:20 dan digalakkan mempunyai 3 ekor baka pejantan bagi bilangan induk 40 ekor.
 • Ternakan yang baru diterima perlulah direhatkan dalam kandang selama 3 hari sebelum melakukan sebarang aktiviti terhadapnya. Selama dalam tempoh berkenaan, air bersih, makanan secukupnya, garam galian dan antistress diberikan.
   

10.2 Rawatan Ternakan Dan Kesihatan Gerompok

 

 • Pengusaha tidak dibenarkan melakukan rawatan ternakan kecuali rawatan kecil.
 • Ternakan tidak boleh dijual untuk disembelih, selagi ternakan tersebut masih dalam lingkungan tarikh luput rawatan (withdrawal period).
 • Ubatan dan peralatan perlu disimpan dan diselenggara dengan balk serta mengikuti tatacara simpanan yang berkaitan.
 • Melaksanakan program kesihatan gerompok sepenuhnya (100%) dan berpandukan kepada Program Kesihatan Gerompok yang disediakan oleh JPH.
   

10.3 Makanan Dan Pemakanan

 

 • Bata garam sentiasa diberikan.
 • Sebe]um dimasukkan ternakan ke satu-satu petak, pastikan tiada tumbuhan yang beracun di petak tersebut.
 • Ternakan diubah petak ragutan apabila rumpai di dalam kawasan yang sedang diragut tinggal 6 inci sahaja.
 • Kadar stok ternakan pada purata 1:4 hektar, pengurangan stok dilakukan dari semasa ke semasa apabila bahan makanan menurun (apabila umur sawit meningkat) dan penurunan purata susuk badan ternakan kepada 3 (body score).
   

10.4 Rekod

 

 • Setiap ternakan diberikan dua nombor pengenalan dan dipasang kepada kedua belah telinga.
 • Gunakan sistem merekod dan mencatat maklumat yang mudah untuk diamalkan dan praktikal.
 • Rekod-rekod perlu dikemaskini dan disimpan di tempat yang sesuai dan selamat.


Kemaskini pada 2015-11-02 16:20:46 daripada Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page