Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
  T
  T
BM | ENGW3C

faq-img

Kajian Kepuasan
Pelanggan

faq-img

Soalan
Lazim

hubungi-kami

Hubungi
Kami

maklumbalas

Aduan &
MaklumBalas

peta-laman

Peta
Laman

 Portal Rasmi

Jabatan Perkhidmatan Veterinar

Kementerian Pertanian Dan Keterjaminan Makanan

Import Dan Eksport

Import

Import
 1. Carta Aliran Permit Import Bagi Haiwan Hidup, Produk Haiwan & Hasilan 
 2. Protokol Import
 1. Borang Permohonan Import 
 2. Tarif Rate Quota (TRQ) 
 3. Prosedur Import Makanan Ternakan Ke Malaysia  
 4. Prosedur Am Bagi Pengimportan Ternakan Hidup ke Malaysia 
 5. Prosedur Am Bagi Pengimportan Daging,  Ayam, Arnab, Susu dan Produk Telur ke MalaysiaGeneral Procedure Import Meat, Poultry, Rabbit, Milk And Egg Products To Malaysia 
 6. Prosedur Am Bagi Pengimportan Daging Babi ke Malaysia 
 7. Borang Soal Selidik Perkhidmatan Ternakan & Kesihatan Awam
 1. Senarai Pendaftaran Loji Pemprosesan di Dalam Sistem Epermit /List of Registration Establishments Via ePermit System 
 1. Pendaftaran Loji Pemprosesan Bagi Pengeksportan Susu dan Produk Susu Ke Malaysia/ List of Dairy Establishments Approved for Export to Malaysia 

Eksport

Eksport 

 1. Protokol Eksport
 2. Carta Aliran Permit Eksport Bagi Haiwan Hidup, Produk Haiwan & Hasilan
 3. Borang Permohonan Eksport
 4. Prosedur Eksport EBN (Negara China)
 1. Prosedur Eksport EBN (Negara lain selain China) 
 2. SOP-SOP berkaitan Pengeksportan Raw-Unclean EBN ke China
 3. Prosedur Permohonan Sijil Kesihatan Veterinar (SKV) bagi produk berasaskan haiwan dan makanan haiwan
 4. Prosedur Permohonan Sijil Kesihatan Veterinar (SKV) bagi minyak masak terpakai (used cooking oil)  25.03.2024
 5. Negara Jepun
 1. Negara Hong Kong​
 1. ​Kesatuan Eropah

Soalan Berkenaan Sistem ePermit

 MAKLUMAN

Pengeksportan haiwan, produk haiwan, makanan ternakan dan bahan biologik berasaskan haiwan perlu mematuhi prosedur Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS) serta tertakluk kepada syarat-syarat pengimportan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa veterinar negara pengimport.

Manakala, pengimportan haiwan, produk haiwan, makanan ternakan dan bahan biologik berasaskan haiwan ke Malaysia perlu mematuhi peraturan dan keperluan import DVS di bawah Undang-undang Malaysia Akta Binatang 1953 (Semakan 2006) dan Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 (Akta 728) & Peraturan-Peraturan.

Sebarang pengemaskinian maklumat di dalam sistem ePermit di bawah modul OGA/DVS adalah tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan di atas selain perlu menepati bidang kuasa DVS. Setiap permohonan perlu dikemukakan melalui emel di bawah dan akan diteliti untuk pertimbangan DVS.

Seksyen Perkhidmatan Import/Eksport : skie@dvs.gov.my

Tempoh pemprosesan adalah  3-5 hari berkerja (bergantung kepada jumlah emel yang diterima pada satu-satu masa).

NOTA PENTING:

 • Isu teknikal berkaitan sistem ePermit: Hubungi Careline Dagangnet melalui careline@dagangnet.com
 • Isu berkaitan permohonan permit import dan eksport : Hubungi Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) melalui feedback@maqis.gov.my
 • Isu berkaitan permohonan Sijil Kesihatan Veterinar: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri . Senarai DVS Negeri 
 • Nota tambahan: OGA merujuk kepada Other Government Agency ataupun MAQIS.

 

Soalan daripada Client  Perincian pertanyaan Jawapan

1. Item Name tiada dalam sistem ePermit

 

 1. Add item kurang daripada 10 items
 2.  
 3. Add item format lebih dari 10 item

 

a. Add item kurang daripada 10 items

Untuk tambah item dalam sistem ePermit:

Mohon email skie@dvs.gov.my dengan subjek email ‘ePermit : Add Item’ dan lengkapkan maklumat berikut:

 

Name of item/s                                  :

Purpose                                             : Import/Export

Name of Country for Import/Export   : 

Group   Category                               : *

Category Name                                 : *

Name of Manufacturer                      :

Establishment No.                             :

 

*Group Category dan Category Name merujuk kepada klasifikasi seperti di dalam sistem ePermit. Peringatan: untuk Animal category yang dirujuk adalah Pet Food or Animal Feed (Animal based) or Animal Feed (non-animal based).

 • Untuk Group Category Animal Feed: lampirkan salinan lesen import/sijil pembuat/lesen penjual daripada Lembaga Makanan Haiwan.

 

 • Untuk Group category Animal Products export ke Sabah/Sarawak/Japan: lampirkan salinan sijil Veterinary Health Mark (VHM)

 

 • Untuk Group category Biologic, lampirkan Salinan surat  kelulusan daripada TACB
b. Add item format lebih dari 10 item 

Untuk tambah item dalam sistem ePermit:

Mohon email skie@dvs.gov.my dengan subjek email ‘ePermit - Add Item’ dan sertakan fail excel berserta maklumat di bawah:

Name of item/s                                    :

Purpose                                               : Import/Export

Name of Country for Import/Export     : 

Group   Category                                : *

Category Name                                  : *

Name of Manufacturer                       :

Establishment No.                              :

*Group Category dan Category Name merujuk kepada klasifikasi seperti di dalam sistem ePermit. Peringatan: untuk Animal category yang dirujuk adalah Pet Food or Animal Feed (Animal based) or Animal Feed (non-animal based).

 • Untuk Group Category Animal Feed: lampirkan lesen import/sijil pembuat/lesen penjual daripada Lembaga Makanan Haiwan.
 • Untuk group category Animal Produk export ke Sabah/Sarawak/Japan: lampirkan sijil Veterinary Health Mark (VHM)

 

2. Import condition tiada semasa permohonan import permit.

 

Error: Import condition not found. 

 

Untuk semakan import condition dalam sistem ePermit:

 

Mohon email skie@dvs.gov.my dengan subjek email ‘ePermit - Import Condition Not Found’ dan lengkapkan maklumat berikut:

 

Name of item/s:

Exporting country: 

Purpose:

HS Code:

Group Category:*

Category Name:*

Animal type:

Name of Manufacturer:

Establishment No.:

             

*Group Category dan Category Name merujuk kepada klasifikasi seperti di dalam sistem ePermit. Peringatan: untuk Animal category yang dirujuk adalah Pet Food or Animal Feed (Animal based) or Animal Feed (non-animal based).

 

 • Untuk Group Category Animal Feed: lampirkan salinan lesen import/sijil pembuat/lesen penjual daripada Lembaga Makanan Haiwan.

 

 • Untuk Group category Animal Products export ke Sabah/Sarawak/Japan: lampirkan salinan sijil Veterinary Health Mark (VHM)

 

Untuk Group category Biologic, lampirkan Salinan surat  kelulusan daripada TACB

3. Establishment No. tiada dalam sistem/tidak aktif:

 1. Loji pemprosesan makanan ternakan
 2. Loji Veterinary Health Mark (VHM) untuk produk hasilan ternakan
 3. Ladang myGAP
 4. Loji pemprosesan hasilan ternakan luar negara
 5. Loji pemprosesan bahan biologik

a. Loji pemprosesan makanan ternakan dalam negara sahaja

Untuk kemaskini status Establishment No. dalam sistem ePermit:

Mohon email skie@dvs.gov.my dengan subjek email ‘ePermit: Kemaskini Status Establishment No’ dan lengkapkan maklumat di bawah:

Isu Establishment No. : (mohon nyatakan isu yang dihadapi semasa permohonan)

Name of Manufacturer                   :

Establishment No. /AMH No.         :

Establishment Address                  :

Purpose                                         : Export 

Category Name                            : (Animal Feed (Animal Based) or (Non-Animal Based) or PetFood or Animal Fertilizer) 

Species Name                              : (Refers to the raw material in the animal feed e.g. fish, chicken, beef , mix ingredients etc)

* Lampirkan salinan sijil pembuat atau lesen penjual daripada Lembaga Makanan Haiwan

* Loji pemprosesan makanan ternakan luar negara tidak didaftarkan di dalam ePermit system. Pilih N/A untuk situasi ini

b. Loji Veterinary Health Mark (VHM) untuk produk hasilan ternakan

Untuk kemaskini status Establishment No. dalam sistem ePermit:

Mohon email skie@dvs.gov.my dengan subjek email ‘ePermit: Kemaskini Status Establishment No’ dan lengkapkan maklumat di bawah:

Name of Manufacturer                  :

Establishment No. (VHM No.)       :

Establishment Address                  :

Purpose                                         : Export 

Category Name                            : (refers to Category Name to be used in the ePermit system.)

Species Name                              : (Refers to the raw material in the finished products e.g. cattle, fish, chicken, mix ingredients etc)

* Lampirkan salinan sijil Veterinary Health Mark (VHM)

c. Ladang myGAP

Untuk kemaskini status Establishment No. dalam sistem ePermit:

Mohon email skie@dvs.gov.my dengan subjek email ‘ePermit: Kemaskini Status Establishment No’ dan lengkapkan maklumat di bawah:

Name of Farm                               :

Establishment No. (myGAP No.)   :

Establishment Address                 :

Purpose                                        : Export 

Category Name                            : 

Species Name                              : (Refers to animal type  e.g. cattle, goat, duck, chicken, mix ingredients etc)

* Lampirkan salinan sijil myGAP

d. Loji pemprosesan hasilan ternakan luar negara

Untuk kemaskini status Establishment No. dalam sistem ePermit:

Mohon email skie@dvs.gov.my dengan subjek email ‘ePermit: Kemaskini Status Establishment No’ dan lengkapkan maklumat di bawah:

Name of Manufacturer                    :

Establishment No.                          :

Establishment Address                  :

Purpose                                         : Import

Category Name                            : (refers to Category Name to be used in the ePermit system.)

Species Name                              : (Refers to the raw material in the finished products e.g. cattle, fish, chicken, mix ingredients etc)

Item to be imported                      :

 

MASA PEMPROSESAN 3 HARI BERKERJA

* Loji perlu berdaftar dengan pihak jabatan. Senarai loji berdaftar dengan jabatan boleh disemak di sini http://www.dvs.gov.my/index.php/pages/view/1941

Pilih sama ada:

Senarai Pendaftaran Loji Pemprosesan di Dalam Sistem Epermit /List of Registration Establishments Via Epermit System

 • Pendaftaran Loji Pemprosesan bagi Pengeksportan Produk Telur ke Malaysia/ Registration of Establishments for Exportation Egg Products to Malaysia
 • Pendaftaran Loji Pemprosesan Tenusu dari Negara Bebas Penyakit Kuku dan Mulut (FMD)/ Registration of Diary Establishments from FMD Free Countries
 •  

Pemeriksaan Veterinar

 • Senarai Abatoir & Loji Pemprosesan Luar Negara Yang Diiktiraf

e. Loji pemprosesan bahan biologik

Untuk kemaskini status Establishment No. dalam sistem ePermit:

Mohon email skie@dvs.gov.my dengan subjek email ‘ePermit: Kemaskini Status Establishment No’ dan lengkapkan maklumat di bawah:

Name of Manufacturer               :

Establishment No.                       :

Establishment Address               :

Purpose                                         : Import

Category Name                            : (refers to Category Name to be used in the ePermit system.)

Species Name                              : (Refers to the raw material in the finished products e.g. cattle, fish, chicken, mix ingredients etc)

Item to be imported                   :

* Lampirkan surat kelulusan jabatan

Breed not available

 

Untuk kemaskini baka (breed) dalam sistem ePermit:

Mohon email skie@dvs.gov.my dengan subjek email ‘ePermit: Kemaskini Breed Name’ dan lengkapkan maklumat di bawah:

Name of breed                  :

Purpose                                               : Import/Export

*If import, country of import :

*If export, country of export  :

Group   Category                              : Animal Product

Categoy Name                   :

SKV declaration not available or

Request to add in declaration:

 1. Haiwan hidup
 2. Produk

A. Live Animal

Untuk kemaskini status deklarasi kesihatan dalam sistem ePermit:

Mohon email skie@dvs.gov.my dengan subjek email ‘ePermit: Kemaskini deklarasi kesihatan’ dan lengkapkan maklumat di bawah:

Item Name :

Category Name:

Health declaration to be inserted:

*Lampirkan dokumen Rasmi daripada negara pengimport yang menyatakan deklarasi kesihatan untuk dinyatakan di dalam sijil kesihatan veterinar. Contoh: import permit, veterinary import conditions

B. Manufacturer (Animal Feed/Animal Based Products)

Untuk kemaskini status deklarasi kesihatan dalam sistem ePermit:

 

Mohon email skie@dvs.gov.my dengan subjek email ‘ePermit: Kemaskini deklarasi kesihatan’ dan lengkapkan maklumat di bawah:

 

Establishment Name:

Establishment No:

Item Name :

Category Name:

Health declaration to be inserted:

*Lampirkan dokumen Rasmi daripada negara pengimport yang menyatakan deklarasi kesihatan untuk dinyatakan di dalam sijil kesihatan veterinar, process flow with heat treatment temperature and time

Please approve import/export permit/

Tolong approve permohonan permit/sijil kesihatan veterinar

Untuk produk selain produk EBN ke China

Ini adalah email Ibu Pejabat jabatan Perkhidmatan Veterinar. Pihak kami tidak menguruskan permohonan di dalam sistem ePermit bagi sijil kesihatan veterinar dan permit (import/mahupun eksport) haiwan kesayangan, ternakan, makanan ternakan atau produk berasaskan hasilan ternakan.

Pihak tuan dimohon untuk menghubungi pihak berikut mengenai permohonan ePermit pihak tuan:

Import permit : Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) melalui feedback@maqis.gov.my

Eksport permit : Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) melalui feedback@maqis.gov.my

Sijil Kesihatan Veterinar : Pejabat Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri . Senarai DVS Negeri adalah seperti di sini : http://www.dvs.gov.my/index.php/pages/view/773?mid=59

Nota tambahan: OGA merujuk kepada Other Government Agency ataupun MAQIS.

Soalan berkaitan isu teknikal permohonan ePermit  Soalan yang di bawah tindakan Dagangnet

Bagi isu teknikal sistem ePermit mohon hubungi pihak Careline Dagangnet di careline@dagangnet.com

 

Questions Related to Import Export of Pets

Questions from Client Query Details Answers
Pet animal movement from Semenanjung to Sabah/Sarawak Prosedur untuk membawa hawan kesayangan ke Sabah dan Sarawak

Untuk pergerakan haiwan kesayangan dari Semenanjung ke Sabah/Sarawak, tuan/puan perlu mendapatkan Sijil Kesihatan Veterinar yang akan dikeluarkan oleh DVS Negeri masing-masing dan perlu mematuhi syarat pergerakan yang telah ditetapkan oleh DVS Sabah dan Sarawak.

Untuk maklumat berkenaan syarat pergerakan tuan/puan boleh melayari laman web rasmi DVS Sabah dan Sarawak di pautan berikut:

DVS Sarawak: https://dvs.sarawak.gov.my/modules/web/index.php

DVS Sabah: https://vet.sabah.gov.my/

 

ENGLISH

 

For pet animal movement from Peninsular to Sabah/Sarawak, please apply Veterinary Health Certificate from State Veterinary Department and need to follow the requirement from DVS Sabah/Sarawak

For information regarding pet animal movement requirements, please visit DVS Sabah/Sarawak official website via this link below:

DVS Sarawak: https://dvs.sarawak.gov.my/modules/web/index.php

DVS Sabah: https://vet.sabah.gov.my/

Pet animal movement from Sabah/Sarawak to Semenanjung

Prosedur membawa masuk haiwan kesayangan daripada sabah dan Sarawak ke Semenanjung

Untuk pergerakan haiwan kesayangan daripada Sabah/ Sarawak ke Semenanjung, tuan/puan perlu mendapatkan Sijil Kesihatan Veterinar daripada DVS Sabah/Sarawak dan juga export permit daripada DVS Sabah/Sarawak

Syarat pergerakan haiwan kesayangan ini boleh merujuk kepada DVS negeri masing-masing.

 

ENGLISH

 

For pet animal movement from Sabah/Sarawak to Peninsular, please apply Veterinary Health Certificate and also an export permit from DVS Sabah/Sarawak

For information regarding pet animal movement requirements from Sabah/Sarawak to Peninsular, Please visit the DVS state website

Application for importation pet animal into Malaysia: Prosedur permohonan mengimport Haiwan Kesayangan

Bagi pengimportan kucing/anjing ke Malaysia pihak pengimport perlu mendapatkan permit import dari Jabatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS). Permohonan dibuat melalui sistem epermit dagangnet. Pihak tuan/puan boleh membuka akaun bersama Dagangnet Technologies Sdn Bhd melalui pautan berikut http://www.dagangnet.com/registration/  ataupun menggunakan Perkhidmatan ejen yang dilantik oleh MAQIS.

Pihak puan juga perlu membuat tempahan kuarantin di stesyen MAQIS. Sila emailkan kepada bpp@maqis.gov.my  untuk dapatkan senarai ejen dan prosedur tempahan kuarantin.

Sebarang permohonan untuk mengimport haiwan kesayangan perlu mendapatkan import permit daripada MAQIS.

Untuk mengimport haiwan kesayangan, tuan/puan boleh merujuk kepada pautan berikut:

http://www.dvs.gov.my/index.php/pages/view/368

Untuk mengetahui syarat-syarat pengimportan/ protokol import, tuan puan boleh merujuk kepada pautan berikut:

http://www.dvs.gov.my/index.php/pages/view/1627

 

ENGLISH

 

For importation into Malaysia, the pet should be accompanied with a valid import permit from the Department of Malaysian Quarantine and Inspection Services (MAQIS) and a veterinary health certificate by the competent authority of the exporting country. The application of import permit is via the online system which is ePermit Dagangnet. The user can open their own account with Dagangnet Technologies Sdn Bhd. Please visit the link for online registration http://www.dagangnet.com/registration/ OR the importer can employ a pet relocation agent service appointed by MAQIS for application import permit via the system and clearance at the entry point. For the list of agent and quarantine bookings please email feedback@maqis.gov.my

For import requirements and detailed procedures for importation pets into Malaysia please refer to the links as below:

Procedure to bring cat and dog into Malaysia.

Please find some references here: https://www.maqis.gov.my/index.php/haiwan-kesayangan/

Import requirements http://www.dvs.gov.my/index.php/pages/view/1615 

Application for export of pet animal from Malaysia: Prosedur permohonan mengeksport haiwan kesayangan ke negara luar

Bagi tujuan pengeksportan, haiwan kesayangan perlu mendapatkan eksport permit dari MAQIS dan sijil kesihatan veterinar (SKV) dari DVS negeri. Dapatkan syarat pengimportan dari pihak berkuasa veterinar negara pengimport dan pastikan haiwan kesayangan tuan/puan mematuhi syarat yang ditetapkan.

Permohonan SKV dan eksport permit boleh dilakukan melalui sistem E-permit. Haiwan kesayangan tuan/puan perlu diperiksa di DVS negeri untuk tujuan pengeluaran SKV.

Pihak tuan/puan boleh membuka akaun bersama Dagangnet Technologies Sdn Bhd melalui pautan berikut http://www.dagangnet.com/registration/ ataupun menggunakan Perkhidmatan ejen yang dilantik oleh MAQIS. Sila emailkan kepada bpp@maqis.gov.my  untuk dapatkan senarai ejen.

 

ENGLISH

 

For pet export, the pet requires an export permit by MAQIS and Veterinary Health Certificate from the DVS State branch. Please do enquire about the country of destination’s requirements for importing pets from Malaysia and ensure your pets fulfill the requirement for entry. 

Veterinary Health Certificate (VHC) and Export Permit application is done online through the Dagangnet E-permit system. Your pet will then have to be examined at DVS State Branch for the issuance of the VHC.

The user can open their own account with Dagangnet Technologies Sdn Bhd. Please visit the link for online registration http://www.dagangnet.com/registration/ OR the importer can employ a pet relocation agent service appointed by. For the list of agents please email to bpp@maqis.gov.my

 

Lain-Lain

Soalan daripada Client  Perincian pertanyaan Jawapan
Client mempunyai permohonan spesifik (surat sokongan/rayuan) atau client menghantar borang permohonan melalui email Contoh: konsaimen sangkut di negara pengimport.

Bahasa Malaysia:

Email hanya untuk pertanyaan dan kemaskini sistem. Untuk sebarang permohonan rasmi mohon kemukakan permohonan ini ke pejabat kami untuk tujuan pendaftaran dan pemprosesan. Terima kasih sekiranya tuan/puan telah berbuat demikian.

Permohonan rasmi (hardcopy) boleh dihantar ke alamat di bawah:

Pengarah Kanan
Bahagian Kawalan Penyakit dan Biosekuriti Veterinar
Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS)
Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Malaysia
Wisma Tani,
Tingkat 5, Blok 4G1, Podium 1A,
Presint 4, 62630 Putrajaya
Fax number: 03-88886472

 

English:

Email is only for enquiries and ePermit system maintenance. Should you have an official request or application, please submit them to our address as stated below for the purpose of registration and processing. Thank you if you have done so.

Please address your enquiries/request officially (by hardcopy documents) to:

Pengarah Kanan
Bahagian Kawalan Penyakit dan Biosekuriti Veterinar
Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS)
Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Malaysia
Wisma Tani,
Tingkat 5, Blok 4G1, Podium 1A,
Presint 4, 62630 Putrajaya
Fax number: 03-88886472

 


Kemaskini pada 2024-03-25 16:12:57 daripada Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page